WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE WEDŁUG EN 1815: 1997

Nasze wysokiej jakości produkty antystatyczne oferują niezależnie od klimatu, efekt antystatyczny.